Ifjúsági imádságok


MEGHÍVÁS CSENDRE

Uram, te belehelyezted az embert egy általad kigondolt rendbe. A nappalt követi az éjszaka, a vihart a derült égbolt: általad nyer minden értelmes ritmust. Ahogyan a víz hullámai egy idő után kisimulnak, úgy nekem is szükségem van az elcsendesedésre. Támassz bennem igényt arra, hogy napirendem fontos részei legyenek a magány percei is.

Sokszor körülvesz a város zaja, a nyüzsgő tömeg, a programok, a munka, a feladatok és hasonlók. Olyan sok minden igényel figyelmet és koncentrációt. Mindezek közepette is szükségem van arra, hogy a lelkem lecsillapodjon a veled való találkozásban. Segíts, hogy a csend perceiben ki tudjam szűrni a külső zajokat, hogy jelenlétemet és időmet neked tudjam szentelni. Segíts kiiktatni a szükségtelent azért, hogy szóhoz tudjon jutni bennem az Egyedül Szükséges. Add, hogy hátat tudjak fordítani az átélt eseményeknek, gondjaimnak, vágyaimnak, érzéseimnek csak annyi időre, hogy eszembe jusson, te vagy az, aki miatt itt vagyok. A bennem lakó gyerek szeretne odakuporodni atyai öledbe, hogy a napi szédület után megnyugodhasson. Itt a csendben, hang nélkül mondod nekem, hogy egészen elfogadsz.

Köszönöm, Uram.

Ámen


IMÁDSÁG AZ EUCHARISZTIA ELŐTT

Uram, elég messzire eljöttünk otthonról miattad ezen a világtalálkozón. Sok olyan élmény vesz körül, amelyekben odahaza talán soha nem lehetne részem, mert ez a „másféle” helyzet kell hozzájuk. Nem kevés az idegen, szokatlan, váratlan dolog sem körülöttem. Másként gondolkodó, reagáló emberekkel találkozom. Néha talán el is fog valamiféle bizonytalanság: eddig biztosnak hitt pontok, kapaszkodók meginoghatnak. Amiről eddig azt hittem, hogy csak egyféleképp lehet, az most másképpen van, netán mások számára másképp természetes… Jézusom, ebben a tapasztalatban most új módon fedezlek fel téged. Itt vagyok szent Tested előtt, jelen vagy itt az Oltáriszentségben. És most jövök rá, milyen nagyszerű, hogy te az Eucharisztiában mindig, mindenütt, minden körülmények között ugyanaz vagy! Az otthonosság pillanata ez, amikor rád tekintek. Az átváltoztatott, egyszerű kenyérdarabból ugyanúgy nézel rám vissza, mint otthon. Értesz engem, nem kell magyarázkodnom, nem kell idegen nyelven beszélnem, és te is érthető nyelven szólsz hozzám: a szeretet megértő vonzásával a hallgatásban. De ezt úgy teszed, hogy közben annak a sok-sok katolikus testvéremnek is ugyanilyen ismerős vagy, akik pedig tőlem annyira különböznek… Nem leszűkítő, nem kizáró ismerősség ez, hanem mindannyiunkat egy családdá tevő, tágas, mégis mindenki számára bensőséges, személyes szeretet. Csodálatos dolog, Uram, a sokféleség egysége benned! Köszönöm, Uram, Egyházadat, mely lehetővé teszi a biztonságnak ezt a tapasztalatát! Köszönöm, hogy a világ annyi különbözősége, széthúzása, ellentéte közepette Egyházadban és az Egyház Eucharisztiájában az egységnek ekkora jelét alkottad meg és tartod fenn! Hálás vagyok neked ezért az ajándékért!

Segíts, Uram, hogy megértsem és meg tudjam valósítani azt, amit ez az „eggyé tevő Kenyér” üzen nekem, nekünk, és amire általa hívsz! Add, hogy felbátorodva a te példádon, és a te erődben bízva én is nagylelkű és nyitott tudjak lenni mások felé a hitben és a szeretetben!

Add meg, kérlek, Lelked által azt is, hogy mindig kitartóan keressem ezt a bensőségességet veled! Merjek időt szánni a nálad való elidőzésre akkor is, amikor újra ismerős és másfelé vonzó dolgok vesznek majd körül! Bizonytalanságaimat hadd hozzam mindig nyíltan, bizalommal eléd, hogy benned értsem meg, vagy benned tudjam elfogadni azt, ami zavar. És add, hogy hazatérve jobban, tudatosabban éljem meg Egyházadban az „egy kenyér közösségét”, melyre minden áldozásban, minden imában, sőt minden pillanatban hívsz!

Ámen


EXAMEN – A SZERETŐ FIGYELMESSÉG IMÁJA

A következő ima visszapillantás a napomra, ahol Isten szerető tekintetében és jelenlétében nézek rá a nap eseményeire, legfőképpen pedig a bennem (lelkemben/szívemben) zajló mozgásokra. 

Loyolai Szent Ignác kedvenc imája volt ez, amit semmiért el nem hagyott volna. Időt szakítok magamnak (10–15 percet). Keresek egy megfelelő helyet, ahol zavartalanul imádkozhatok.

Először érzékelem a testemet, hogy összeszedett legyek. Jelen akarok lenni úgy, ahogy éppen most vagyok, azzal, ami éppen mozgat engem a bensőmben. Az élő Isten jelenlétébe helyezem magamat.

Tudatosítom, hogy Isten jelenlétében vagyok. Érzékelem a testem, észlelem a légzésem. Szabad itt lennem, ő elfogad olyannak, amilyen éppen most vagyok.

• Uram, engedd meg, hogy a te fényedben nézzek a napomra – előítélet nélkül.

• Visszatekintek a napomra. Mi mozgat és mi érint meg most engem?

» Hol éreztem meg Istent hitemben, reményemben, szeretetemben vagy más emberekben? Minek örülök? Mit ajándékozott ma Isten nekem?

» Mi fáj vagy esetleg bosszant még mindig? Hol volt bizalmatlanság, bátortalanság, önzés bennem vagy más emberekben és hogyan reagáltam erre?

• Mindent Uram és Teremtőm elé hozok:

» megköszönöm és

» kérem irgalmát ott, ahol hibáztam – én vagy mások.

• Erőt kérek és vigasztalást, hogy határozottan járhassak tovább az utamon.

Befejezésül elimádkozom a Miatyánkot, és keresztvetéssel zárom az imádságot.


CHARLES DE FOUCAULD IMÁJA

Atyám, reád hagyatkozom. Tégy velem azt, ami neked tetszik.  Bármit teszel, megköszönöm neked. Mindenre kész vagyok, mindent elfogadok, csak hogy akaratod teljesedjék bennem és minden teremtményedben. Nem kívánok mást, Istenem! Újra kezedbe helyezem a lelkemet, neked adom, Istenem, szívem minden szeretetével, mert szeretlek téged. A szeretet sürgető kényszerűsége vezet arra, hogy odaadjam és kezedbe helyezzem magamat, mérték nélkül, végtelen bizalommal, hiszen te Atyám vagy nekem.


SZALÉZI SZENT FERENC TANÍTÁSA AZ IMÁRÓL

Ha a szíved kószál és szenved,

óvatosan vidd vissza a helyére,

és helyezd gyengéden a te Istened jelenlétébe.

És ha soha semmi mást

nem csináltál egész életedben,

csak a szívedet hoztad vissza

és helyezted Isten jelenlétébe,

habár újra és újra elfutott miután visszahoztad,

akkor nem éltél hiába.


FIATAL PÁROK IMÁJA

Atyám, köszönöm Neked, hogy megteremtettél minket egymásnak, hogy találkoztunk és szeretjük egymást. Engedd növekedni bennünk a szeretetet, hogy ezáltal mind jobban megértsük és kölcsönösen boldoggá tegyük egymást. Minden igaz szeretet belőled fakad és hozzád vezet. Te az életünknek egy új tartalmat és új célt adtál ezzel a szeretettel. Mutasd meg a helyes utat ehhez a célhoz, és segíts azon járnunk! 

Ámen


IMA A TISZTASÁGÉRT

(a dublini Pure in Heart Közösség imája)

Jézus, add, hogy úgy tudjunk szeretni, ahogyan Te szeretsz. Tedd tisztává testünket, szellemünket és szívünket, hogy megláthassuk Istent és az Ő tervét velünk. Tisztíts meg  minket és gyógyítsd meg a bűn okozta sebeket. Erősíts meg minket minden nap, hogy megélhessük azt a szeretetet, amelyre hívsz. Önmagunkban gyengék vagyunk, és szívünk nem tiszta, de Benned erősek és szentek lehetünk.

Mária, Te vagy a Szeplőtelen Fogantatás, oly tiszta Szűz. Hozzád imádkozunk a világ tisztaságáért és különösen a fiatalok tisztaságáért. Mária, olyan tiszták szeretnénk lenni, mint Te vagy. Szent József, a Te bátorságodat kérjük, hogy őrködhessünk mások és önmagunk tisztasága felett. Kérünk, segíts Jézussal való utunkon, hogy megdicsőíthessük Istent testünkben, és egy napon veletek legyünk a mennyben.

Jézus, egyedül a Te akaratodat szeretnénk követni. Küldd le ránk Szentlelkedet, hogy mindig Ő vezessen és bátorítson minket. Szereteted Lelke kössön egybe minket, hogy mindig egy szívvel és lélekkel jöjjünk Hozzád, és kitartóan munkálkodjunk együtt országod eljöveteléért. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen.

Szent József, könyörögj értünk!
Szent Rafael arkangyal, könyörögj értünk!
Szent Goretti Mária, könyörögj értünk!
Ámen

Következő programok

Friss híreink

Ifjúsági Programok 2024

Összegyűjtöttük nektek a 2024-es országos ifjúsági programokat: EseményDátumHelyszínNagymarosi Ifjúsági Találkozó2024. május 25.NagymarosMIT - Máriagyűdi Ifjúsági Találkozó2024. július 4-7.MáriagyűdEgerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat2024. július...