Ökumené

MIT JELENT AZ ÖKUMENÉ?


Az ökumenizmus, ökumené a görög oikein, ‘lakni’ szóból ered; idővel az egész lakott földet jelentette,
majd az egyetemes kereszténységet, végül a keresztények egységtörekvését. Krisztus szándéka az
volt, hogy övéi „mind egyek legyenek” (Jn 17,21). „Krisztus Urunk csak egyetlen egyházat alapított,
mégis több keresztény közösség igényli, hogy elismerjék, mint Jézus Krisztus igazi örökségét.
Valamennyien az Úr tanítványainak vallják magukat, de különbözőképpen vélekednek és külön
utakon járnak, mintha maga Krisztus lenne megosztva. Ez a megosztottság kétségkívül ellene mond
Krisztus akaratának, botránkoztatja a világot és károsítja a legszentebb ügyet, az evangélium
hirdetését minden embernek.” A megosztottság botrányát tudatosították a protestáns
misszionáriusok, amikor 1910-ben Edinburghban missziós világkonferenciájukat tartották; innen
indult el az ún. ökumenikus mozgalom két irányban: egyrészt a különböző egyházak egybevetették
tanításukat, teológiájukat, másrészt mindjárt elkezdték a közös cselekvést, a szociális és karitatív
tevékenységet. Ebbe a tevékenységbe kapcsolódunk be mái napig. (forrás: Magyar Katolikus Lexikon)


MIÉRT FONTOS, HOGY EZZEL FOGLALKOZZUNK?


Éppen ezért, mert ez Krisztus szándéka. Ahhoz, hogy a krisztusi úton járjunk, törekednünk kell arra,
hogy az egységet képviseljük, és ne csak gondolatainkkal, hanem tetteinkkel, cselekvő
szeretetünkkel.


MIT TEHETEK EZÉRT ÉN A HÉTKÖZNAPOKBAN?


Lényeges, hogy beszéljünk témáról, formáljuk a szemléletünket, de még ennél is fontosabb, hogy
tevékenyek legyünk, és tettekre is váltsuk elgondolásainkat. Hogyan tudok én, személyesen tenni
azért, hogy a Krisztus-hívők egységre találjanak? Három plusz egy dolgot is ajánlunk:

 1. Imádkozz a Krisztus-hívők egységéért!
  Amikor imaszándékaidat megfogalmazod, jusson eszedbe ezért a célért is imádkozni.
  Mutatunk egy rövid és még rövidebb kérést, amelyet személyes imáidba vagy egy-egy
  szentmise könyörgésébe is belefoglalhatsz:
 • Istenünk, adj nekünk bölcsességet, hogy megkülönböztessük a jót a rossztól! Engedd,
  hogy az őszinteség vezesse szívünket, és ajkaink az igazságot mondják! Adj bátorságot,
  hogy még akkor is igazak legyünk, ha mások ellenünk vannak! Tartsd távol tőlünk a
  képmutatást, tégy minket inkább az egység és béke forrásává, hogy az örömhírt
  hirdessük mindenkinek! Jézus Krisztus nevében ezért imádkozunk. Ámen.
 • Add nekünk kegyelmedet, hogy tisztelni tudjuk minden ember egyedi voltát, hogy
  sokszínűségünkben megtapasztaljuk az egységet! Ezért imádkozunk szent nevedben.
  Ámen.
 1. Vegyél részt olyan programokon, amelyek ökumenikus szervezésűek!
  Számos olyan rendezvényt, lelki programot találni, amelyet keresztény felekezetek
  szerveznek közös erővel és céllal. Íme, néhány program, szervezet amelyek kimondottan a
  Krisztus-hívők összefogásáról tesznek tanúságot:
 • az országos 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akció
 • az egész világot átívelő Taizéi találkozó
 • az ország egyre több pontján megrendezett Szólj be a Papnak! vitaestek
 • a fesztiválok rendszeres résztvevői, a KözösPont Egyesület
 1. Törekedj arra, hogy nyitott legyél a keresztény felekezetek iránt!
  Amennyiben vannak a környezetedben olyan embertársak, akik más felekezeti hitéletet
  gyakorolnak, fogadd el örömmel. Érdeklődj, de sose kötekedj rossz szándékkal! Lássák
  rajtatok az összetartást, a Krisztus-hívők egységét!
  +1. Legyél rendszeres résztvevője az évente megrendezésre kerülő Ökumenikus Imahétnek!
  Minden év januárjában egy héten keresztül a keresztény felekezetek szervezett alkalmakra
  gyűlnek össze, ahol együtt elmélkednek és imádkoznak a Krisztus-hívők egységéért és a
  keresztény üldözött testvérekért. Látogass el néhány alkalomra, akár egyedül, akár a
  közösségeddel!
  Amennyiben szeretnél naprakészen foglalkozni az ökumené témájával, jó szívvel ajánljuk a
  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának oldalát: http://meot.hu/

Következő programok

Friss híreink

Fiatalok jelentkezését várja a KözösPont fesztiválmisszió csapata

Fiatalok jelentkezését várja a KözösPont fesztiválmisszió csapata

A KözösPont misszió egy keresztény fiatalokból álló, évente újraszerveződő csapat, akik a fesztiválok közegében mindenkinek lehetőséget adnak arra, hogy begyakorolt szövegek végighallgatása nélkül, kötetlenül, személyesen beszélgethessenek hitről, kereszténységről, az...

Zárjuk együtt a Jubileumi évet a PontVeled-en!

Zárjuk együtt a Jubileumi évet a PontVeled-en!

A jubileumi év zárásaként egy izgalmas programra invitálunk Téged! A név ismerős lehet, hiszen júniusban szerveztük meg a PontNeked ifjúsági napot Monoron. Nem sokan tudják azonban, hogy a rendezvénynek csak a fele valósult meg, a másik felét most tudjuk...

Két év után újra vár a KELET!

Két év után újra vár a KELET!

2023. február 10-12. között Debrecenben kerül megrendezésre a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek Találkozója (KELET). A világjárvány okozta korlátozások miatt az elmúlt két évben nem tudták megrendezni a már nagy hagyományoknak örvendő országos találkozót, ez...