Szombathelyi Egyházmegye

Bemutatkozások

Óra Krisztián

Ifjúsági referens

Szombathelyi Egyházmegye
2012-ben szenteltek pappá Szombathelyen. Két helyen kápláni szolgálatot töltöttem be. Ezután három éves tanulmányi szabadság következett Rómában, majd innen visszatérve 2021. augusztus 1-től plébános-helyettes és iskolalelkész vagyok Szentgotthárdon. Ez év szeptemberétől újra megbízatást kaptam, hogy a Szombathelyi Egyházmegyében lássam el az ifjúsági referensi szolgálatot. Hivatásom alakulásában nagy szerepet játszott gyermekkori plébániámnak ifjúsági közössége és azok a nemzetközi cserkész illetve katolikus találkozók, amelyeken részt vehettem. Papként is igyekeztem mindig külön figyelni az ifjúságra és együtt lenni velük akár az imádság, akár a játék idején. Boldog Brenner János atya életpéldája és az új katolikus iskolánk jelenléte még inkább meghív arra, hogy fiatalabb testvéreimet Jézushoz vezessem. 2012-ben pappá szentelt Veres András püspök atya. Első feladatkörömül pedig egy középiskolás kollégiumot, a Brenner János Kollégium lelkivezetését jelölte ki, emellett megtisztelt bizalmával, hogy titkárként segítsem munkáját. Nagyon sokat köszönhetek ennek az időszaknak is: a koleszban újraélhettem ifjúkoromat, szemem előtt nőttek fel középiskolás fiataljaink, ugyanakkor felelősségérzet is ébredt bennem, hogy nem csupán barátjukká kell lennem, hanem a hitben atyjukká, aki Jézushoz is közelebb viszi őket. Nyitott voltam az ő érdeklődési körükre, hogy ők is nyitottá váljanak arra, akiért én ott voltam. A titkári feladatokban sem csak adminisztrációt láttam, hanem megismerhettem az egyházmegye szerkezetét, paptársaimat, a programok szervezésében pedig szívtam magamba a jobbnál-jobb fogásokat. Négy év szolgálat után püspök atya döntése értelmében Rómában kellett további tanulmányokat folytatnom. Két év után térhettem haza, és ekkorra Székely János püspök atya írta alá újabb dispozíciómat, amelynek értelmében Zalaegerszegen a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánián szolgálhatom Isten szent népét. Emellett az egyházmegyei feladatok közül az ifjúsági ügyek referense lettem, hogy folyamatosan tájékoztathassam püspök atyát ifjúsági munkatársaink áldásos munkájáról. Nagy felelősség és képességeimet meghaladó feladat, hogy plébániai dolgok mellett segítsek más plébániák ifi csoportjait rendszerbe fogni és ahogy telik, segíteni. Az is nehézség, hogy ifi ügyekkel foglalkozó munkatársaim az elmúlt időszakban sűrűn váltakoztak. De mindig jó látni, hogy amíg tehetik, nagy lelkesedéssel dolgoznak az ifi ügyekért. Isten áldásával, szentjeink közbejárását és a ránk bízottak imáit kérve akarunk dolgozni, hogy szolgálatunkban is tovább éljen Szent Márton lelkülete: „Non recuso laborem – Nem vonakodom a munkától”!
9
Tömő János vagyok, a Szombathelyi Egyházmegye ifjúságpasztorációs munkatársa, főállásban pedig börtönlelkész 2008 óta. Nős vagyok, egy gyermekem van, Kőszegen élek. 2011 óta foglalkozom fiatalokkal, főleg középiskolásokkal. Évente tartok ifi alphát kollégistáknak, szervezek különféle találkozókat, imaalkalmakat. Szombathelyen 2020 szeptembere óta működik egy egyházmegyei fenntartású ifjúsági centrum, ahol különféle programokat szervezünk. A fő hangsúly az evangelizáción, közösségfejlesztésen és az imádságon van.
8
Tömő János

Munkatárs

Szombathelyi Egyházmegye
Tömő János

Munkatárs

Szombathelyi Egyházmegye
Tömő János vagyok, a Szombathelyi Egyházmegye ifjúságpasztorációs munkatársa, főállásban pedig börtönlelkész 2008 óta. Nős vagyok, egy gyermekem van, Kőszegen élek. 2011 óta foglalkozom fiatalokkal, főleg középiskolásokkal. Évente tartok ifi alphát kollégistáknak, szervezek különféle találkozókat, imaalkalmakat. Szombathelyen 2020 szeptembere óta működik egy egyházmegyei fenntartású ifjúsági centrum, ahol különféle programokat szervezünk. A fő hangsúly az evangelizáción, közösségfejlesztésen és az imádságon van.

Az irodáról

Szombathelyen Tömő János munkatársam koordinálja a középiskolás és egyetemista fiatalokat, illetve azon munkálkodik, hogy a szombathelyi ifjúsági közösségi otthon élettel teljen meg. 

A kollégiumi prefektus atya és egyetemi lelkész a domonkos nővérek bevonásával segíti az egyetemista fiatalokat, hogy hitükben elmélyüljenek, és azt bátran megéljék. Az elmúlt években hagyománnyá vált az úgynevezett vasárnapi esti 8-as szentmise Szombathelyen a Zárda templomban, amely ünnepre külön várják az egyetemista ifjúságot.

Az egyházmegyében több katolikus iskola is működik, ahol az iskolalelkészek és segítőik végzik az ifjúság pasztorációját.

Egyházmegyei szinten hagyományos programjaink az adventi és a nagyböjti lelkigyakorlat, a világ ifjúsági nap megszervezése egyházmegyei illetve plébániai szinten, az ifjúsági keresztút, a Nagymarosi ifjúsági találkozókon való részvétel, egy-egy dicsőitő alkalom és közösségi találkozó megszervezése. Egyházmegyénkben már két imatáboros közösség is létezik, ahova minden nyáron hívjuk és várjuk a fiatalokat. Terveinkben szerepel, hogy összegyűjtsük plébániáink fiataljait és egy vezetőképzést indítsunk számukra. Következő lépésként pedig, megszervezzük az ifjúsági munkát már az ő segítségükre is építve akár esperesi kerületi, akár régiós szinten.

Az iroda eseményei

Nem található esemény.

Legfrissebb híreink

Ifjúsági Programok 2024

Összegyűjtöttük nektek a 2024-es országos ifjúsági programokat: EseményDátumHelyszínNagymarosi Ifjúsági Találkozó2024. május 25.NagymarosMIT - Máriagyűdi Ifjúsági Találkozó2024. július 4-7.MáriagyűdEgerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat2024. július...

További ifjúsági irodák

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Veszprémi Főegyházmegye

Győri Egyházmegye

Pannonhalmi Területi Apátság

Szombathelyi Egyházmegye

Kaposvári Egyházmegye

Pécsi Egyházmegye

Székesfehérvári Egyházmegye

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Váci Egyházmegye

Kaolcsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Egri Főegyházmegye